Projectes

Coneix els nostres projectes

Les nostres línies d’actuació abracen la cultura, la convivència intercultural,
l’educació, la salut comunitària i el foment d’oportunitats laborals.

L'any 2016, amb l’objectiu de reactivar la xarxa educativa del Raval, apropar-se a les necessitats col·lectives d'aquest àmbit, i poder donar respostes a partir de l’acció comunitària, el Grup d’Ed

#RavalKm0 és un projecte per fomentar la dinamització comercial i social del Raval, a la vegada que es generen oportunitats formatives i ocupacionals al barri.

Format per 14 entitats (religioses i laiques), el GIR treballa per contrarestar els prejudicis i estereotips que existeixen sobre les diferents comunitats existents al barri, a través de l’organitz

 El Festival de Cultura Raval(s) és més que un simple esdeveniment artístic: es tracta de la culminació d'un gran procés comunitari desenvolupat al llarg de l’an

Apadrina MACBA

Amb l’objectiu d’apropar l’oferta cultural del Raval als estudiants i les seves famílies, des d'aquest projecte innovador s'impulsa el treball conjunt entre els grans equipaments culturals i els ce

Taller drets laborals

Setze entitats de l’àmbit ocupacional, coordinades per Tot Raval, formen part d’aquesta xarxa que actua per optimitzar recursos i oferir oportunitats a les persones que volen accedir al món laboral

Des de fa més d'una dècada, a la Rambla del Raval celebrem un Sant Jordi diferent, a partir del qual volem contribuir a l’enfortiment dels espais de convivència intercultural del barri.