Projectes

Coneix els nostres projectes

Les nostres línies d’actuació abracen la cultura, la convivència intercultural,
l’educació, la salut comunitària i el foment d’oportunitats laborals.

Aquest projecte va néixer al 2016 amb l’objectiu de reactivar la xarxa educativa del Raval, apropar-se a les necessitats col·lectives d'aquest àmbit, i poder donar respostes a partir de l’acció com

Format per 14 entitats (religioses i laiques), el GIR treballa per contrarestar els prejudicis i estereotips que existeixen sobre les diferents comunitats existents al barri, a través de l’organitz

Apadrina MACBA

Amb l’objectiu d’apropar l’oferta cultural del Raval als estudiants i les seves famílies, des d'aquest projecte innovador s'impulsa el treball conjunt entre els grans equipaments culturals i els ce

Des de fa més d'una dècada, a la Rambla del Raval celebrem un Sant Jordi diferent, a partir del qual volem contribuir a l’enfortiment dels espais de convivència intercultural del barri.

#RavalKm0 és un projecte per fomentar la dinamització comercial i social del Raval, a la vegada que es generen oportunitats formatives i ocupacionals al barri.

 El Festival de Cultura Raval(s) és més que un simple esdeveniment artístic: es tracta de la culminació d'un gran procés comunitari desenvolupat al llarg de l’an

Taller drets laborals

Setze entitats de l’àmbit ocupacional, coordinades per Tot Raval, formen part d’aquesta xarxa que actua per optimitzar recursos i oferir oportunitats a les persones que volen accedir al món laboral