Salut Comunitària

Qui som i què fem?

Des de la Fundació Tot Raval, conjuntament amb un grup de representants d’entitats, administracions públiques, professionals i veïns/es del Raval, treballem per promoure i millorar la salut al barri a partir de l’acció comunitària, considerant la diversitat de la seva població,  així com les seves necessitats i fortaleses.

L'inici del treball conjunt per la salut comunitària en el Raval va començar al setembre del 2010, a partir del Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) finançat per l'Obra Social “la Caixa” i de l'inici del programa “Salut als Barris” que porta l'Agència de Salut Publica de Barcelona en el marc del Raval com un dels barris beneficiaris de la “Llei de Barris”.

Volem que aquesta web esdevingui un element clau per promoure la salut optimitzant els recursos de salut del barri; així com un puntal per a la promoció de la participació i la vinculació, tant de professionals com de la ciutadania, en el procés de salut comunitària.

Comissió de Salut Comunitària

La Comissió de Salut Comunitària, dinamitzada per la Fundació Tot Raval, és un espai de trobada, diàleg i treball conjunt entre diferents agents del territori, amb la finalitat de promoure esforços des de la comunitat per augmentar el control sobre els determinants de la salut al Raval. Es reuneix cada tres mesos i està formada per més de quaranta recursos públics i privats diversos; entre ells, recursos sanitaris, socials, esportius, educatius, de lleure, equipaments municipals de gent gran, serveis d’atenció a col·lectius vulnerables, etc.

Línies i Accions

El procés de Salut Comunitària al Raval es desenvolupa principalment a partir de 3 línies estratègiques sorgides d'un diagnòstic participatiu de les necessitats prioritzades per més de 300 professionals i 100 veïns/es del barri i recollides en la Monografia comunitària “La Salut al Raval. Una mirada des del propi barri”.

Promoció de la salut mental, a través de l'enfortiment de capacitats individuals i col·lectives, des d’una perspectiva intercultural i comunitària, així com l’optimització de recursos socials i sanitaris, d'accés, continuïtat  i seguiment. Es creen espais de relació i participació de persones afectades per un trastorn mental i les seves famílies i accions per contribuir a la reducció del estigma i autoestima d’aquest col·lectiu.

Accions:

 • Jornades de Salut Mental per generar un espai de diàleg horitzontal entre professionals, persones amb diagnòstic de trastorn mental i les seves famílies, i generar propostes d’acció per a la reducció de l’estigma/autoestigma d’aquest col·lectiu.
 • Exposició fotogràfica col·lectiva “Caminem Junts”, com a espai de relació i  visibilització del treball realitzat per persones diverses de diferents entitats.
 • Generació d’un espai de trobada i relació amb els cossos de seguretat de Ciutat Vella (Mossos d’Esquadra i Guardia Urbana) a partir d’una demanda de professionals, persones afectades per un trastorn i les seves famílies.
 • Coneixement dels recursos del barri relacionats amb la salut mental i addiccions (SAPS Creu Roja; Àmbit Prevenció; Assoc. Estel Tàpia, Fundació Escó, Àrea Bàsica Policial de Ciutat Vella, Centre de Salut Mental de Ciutat Vella,...)
 • Espai d’autocura i de relació per l’enfortiment de les xarxes socials, destinat a dones cuidadores de persones dependents (amb trastorns mentals, gent gran, nens/es, persones amb discapacitat, etc.) a partir d’un taller de ioga i un taller psico-corporal.
 • Formacions per a professionals i familiars, en matèries com la transformació de conflictes, l’accés a la targeta sanitària i els recursos comunitaris, gestió de l’estrès, o les relacions afectives i sexuals de les persones amb diversitat funcional.
 • Movem el Raval, caminades setmanals de 1h 30m de duració que tenen com a objectiu fomentar la millora de la salut de la població del barri des d’un abordatge comunitari.

Promoció de la salut-afectiva sexual i reproductiva, vetllant per l’equitat de gènere en les relacions, des d’una perspectiva intercultural i afavorint habilitats psicosocials que promoguin accions positives per a la salut.

Accions:

 • Creació del Mapa de recursos per a la Prevenció d'Infeccions de Transmissió Sexual i distribució de preservatius en punts estratègics del barri (no sanitaris).
 • Projecte SIRIAN de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, per a la reducció de l’embaràs no planificat i/o no desitjat, orientat a dones nouvingudes.
 • Formació en “Sexualitat i interculturalitat” a educadors/es de la Taula Jove del Raval, ofert per l'Associació Candela.
   

Promoció d’un envelliment saludable, afavorint l'autonomia, l’autocura i les relacions amb xarxes veïnals, socials i comunitàries, amb especial atenció a les persones més vulnerables.

Accions:

 • “Baixem al Carrer”. Programa de reducció d'aïllament de persones grans amb barreres d'accessibilitat per sortir de casa.
 • “Escola de salut per a la gent gran”. Sessions setmanals amb diferents temàtiques de promoció i cura de la salut, ofertes per professionals del barri.
 • Sortides grupals amb gent gran aïllada per enfortir les seves xarxes socials i per promoure la vinculació amb el barri: esmorzars en hotels; activitats intergeneracionals; visites a esdeveniments del barri.

Coneixement dels recursos existents al barri, de les diverses comunitats i els seus habitants

Accions:

 • Web de salut comunitària. Realització d’una pàgina web per difondre el projecte de salut comunitària al barri.
 • Mapa d’actius de salut. Elaboració d’un mapa dins de la web per tal de facilitar el coneixement de les diverses accions desenvolupades en l’àmbit de la salut comunitària al barri del Raval. Esperem que també sigui un recurs pels professionals a l’hora d’impulsar la Recepta Social.
 • Visites a diferents recursos de salut (Jornades de portes obertes). Coneixement d’entitats, associacions, centres, etc. que treballen en l’àmbit de la salut a partir de visites guiades.

Promoció de la participació intercultural a l’àmbit de salut

Accions:

 • Col·loquis amb ciutadania culturalment diversa. Posada en comú d’experiències per identificar les seves inquietuds i motivacions en salut.
 • Agents actius de salut. Incorporació de mediadors de comunitats culturalment diverses en l’àmbit de la salut comunitària per facilitar l’apropament dels professionals a aquestes comunitats i identificar les seves necessitats en l’àmbit de la salut.
 • Espais de Salut, “Parlem de Salut”. Espais de diàleg entre professionals sanitaris i comunitats culturalment diverses.

Formació i sensibilització a professionals i tècnics

Altres accions de promoció de la salut, per Promoure hàbits saludables i habilitats per la autocura de la població general, cuidadors/es i professionals del barri, des dels diferents recursos, esdeveniments, espais i xarxes de relació i de treball.

Accions:

 • Motxilles de lectura. Promoció d’hàbits saludables (Xarxa de lectura, FTR)
 • Promoció de la salut en esdeveniments del barri. Ravalstoltada

Correu electrònic de contacte: salut@totraval.org

Projecte impulsat per:

logo_ici_cat_1.jpg

         hori._color_1_0.jpg 

  logos_salut_publica_1.jpg

  logo-plabarris-raval-gotic_1_0.png    llimes_reduides-02_cmyk_2.jpg

Actualitat