Salut Comunitària

Salut Comunitària

Des de la Fundació Tot Raval, conjuntament amb un grup de representants d’entitats, administracions públiques, professionals i veïns/es del Raval, treballem per promoure i millorar la salut al barri a partir de l’acció comunitària, considerant la diversitat de la seva població,  així com les seves necessitats i fortaleses.

L'inici del treball conjunt per la salut comunitària al Raval va començar al setembre del 2010, a partir del Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) finançat per l'Obra Social “la Caixa” i de l'inici del programa “Salut als Barris” que porta l'Agència de Salut Publica de Barcelona en el marc del Raval com un dels barris beneficiaris de la “Llei de Barris”.

Volem que aquesta web esdevingui un element clau per promoure la salut optimitzant els recursos de salut del barri; així com un puntal per a la promoció de la participació i la vinculació, tant de professionals com de la ciutadania, en el procés de salut comunitària.

Comissió de Salut Comunitària

La Comissió de Salut Comunitària, dinamitzada per la Fundació Tot Raval, és un espai de trobada, diàleg i treball conjunt entre diferents agents del territori, amb la finalitat de promoure esforços des de la comunitat per augmentar el control sobre els determinants de la salut al Raval. Es reuneix cada tres mesos i està formada per més de quaranta recursos públics i privats diversos; entre ells, recursos sanitaris, socials, esportius, educatius, de lleure, equipaments municipals de gent gran, serveis d’atenció a col·lectius vulnerables, etc.

Participants

8 departaments de l’administració pública (Districte de Ciutat Vella, Direcció de Programes de Salut del Ajuntament de Barcelona, Consorci Sanitari de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona, Institut Municipal de Serveis Socials de Ciutat Vella, Pla de Barris Raval Sud - Gòtic Sud, Institut Català de la Salut, Departament D'Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona) i Fundació Tot Raval.

Fundació Tot Raval, Districte de Ciutat Vella i Departament D'Acció Comunitària (Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i transparència) de l’Ajuntament de Barcelona.

Des dels seus inicis i per impulsar l’àmbit de Salut Comunitària es va consolidar un grup impulsor i de seguiment conformat per diferents administracions publiques vinculades a la salut del Raval i la Fundació Tot Raval.  El grup està format per representants del Districte de Ciutat Vella, l’Agència de Salut Pública de Barcelona,  el Consorci Sanitari de Barcelona, l’Institut Municipal de Serveis Socials de Ciutat Vella, el Pla de Barris Raval Sud, la Direcció de Programes de Salut del Ajuntament de Barcelona, l’Institut Català de la Salut, el Departament D'Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Tot Raval.

43 recursos

Associació Aspanias, Associació Candela, Agencia ÀBITS, Àmbit Prevenció, Associació Estel Tapia, Associació Salut i Família, Associació Sociocultural Radio Nikosia, Casal dels Infants, Casal Municipal de Gent Gran Josep Tarradellas, Casal Municipal de Gent Gran Trueta, Centre d'Atenció i Seguiment Lluís Companys, Centre d’Atenció Primària Raval Nord (Lluis Sayé), Centre d’Atenció Primària Raval Sud (Drassanes), Centre Esportiu Municipal Can Ricart, Centre Esportiu Municipal Frontó Colom, Centre de dia El Mil·lenari, Centre de dia de Salut Mental de Ciutat Vella, Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ), Centre de Salut Mental d’Adults (CSM) de Ciutat Vella, Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), Centre de Serveis Socials Raval Nord, Centre de Serveis Socials Raval Sud, Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat (CJAS), Departament d’Acció Comunitària, Districte de Ciutat Vella, Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) Raval Nord, Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) Raval Sud, Equip de Salut Comunitària de Ciutat Vella de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, Equip de Salut Mental per a les persones Sense Sostre (ESMESS),  Equip de Treball Immigració i Salut (ETIS) de la Unitat de Malalties Tropicals i Salut Internacional, Fundació Escó, Fundació Tot Raval, Habitatge adaptat per a la Gent Gran Reina Amàlia, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Línia Pediàtrica de Drassanes, Pla de Barris Raval Sud - Gòtic Sud, Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD), Raval Evolution, SATMI (Programa Atenció a la Salut Mental de les persones Immigrades), Sida Studi, Taller Sant Jordi i Teràpia a l’Abast.

La Comissió de Salut Comunitària al Raval es divideix en 3 subcomissions de treball, que faciliten la reflexió, concreció, disseny i implementació de les accions.

Subcomissió de salut mental i addiccions on es promou  la salut mental al barri del Raval, a través de l’enfortiment de capacitats individuals i col·lectives, des d'una perspectiva de gènere, intercultural i comunitària, així com l’optimització dels recursos disponibles. Treballa per a la reducció de l’estigma i l’autoestigma que genera la malaltia mental, per a la potenciació de xarxes de relació i per l’enfortiment de les capacitats individuals i d’autocura.

22 recursos

Associació Aspanias, Associació Sociocultural Radio Nikosia, Associació Estel Tapia,  Centre d'Atenció i Seguiment Lluís Companys, Centre Esportiu Municipal del Raval Can Ricart, Centre d’Atenció Primària Raval Sud (Drassanes), Centre d’Atenció Primària Raval Nord (Lluis Sayé), Centre de dia de Salut Mental de Ciutat Vella, Centre de Salut Mental d’Adults (CSM) de Ciutat Vella, Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Ciutat Vella, Centre de Serveis Socials Raval Nord, Centre de Serveis Socials Raval Sud, Equip Salut Comunitària de Ciutat Vella de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, Equip d'Atenció a l’ Infància i Adolescència (EAIA) Raval Nord, Equip d'Atenció a l’ Infància i Adolescència (EAIA) Raval Sud, Equip de Salut Mental per a les persones Sense Sostre (ESMESS), Fundació Àmbit Prevenció, Fundació Escó, Institut de Municipal Discapacitats (IMD), Línia Pediàtrica Drassanes,  Raval Evolution, SATMI (Programa Atenció a la Salut Mental de les persones Immigrades) i Teràpia a l’Abast.

Subcomissió de salut afectiva-sexual i reproductiva, des d’on s’impulsen accions per a la prevenció d’Infeccions de Transmissió Sexual (ITSs), per a la reducció de l'embaràs no desitjat i l’afavoriment a l'accés dels recursos públics de salut reproductiva, des d’una perspectiva de gènere i intercultural.

16 recursos

Agència ABITS, Associació Candela, Associació Salut i Família, Associació Ciutadana Antisida de Catalunya (ACASC), Associació Estel Tapia, Centre d’Atenció Primària Raval Nord (Lluis Sayé), Centre d’Atenció Primària Raval Sud (Drassanes), Centre de Serveis Socials Raval Nord, Centre de Serveis Socials Raval Sud, Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat (CJAS), Equip de Salut Comunitària de Ciutat Vella de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, Equip de Treball Immigració i Salut (ETIS) de la Unitat de Malalties Tropicals i Salut Internacional, Línia Pediàtrica de Drassanes, Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD), Sida Studi.

Subcomissió d’envelliment saludable, focalitzada en la reducció de l’aïllament de la gent gran, l’autonomia, la promoció de la salut, l’autocura  i l’enfortiment de les seves xarxes veïnals, socials i comunitàries, a través de la creació d’espais de relació.

10 recursos

Casal Municipal del Gent Gran Tarradellas, Casal Municipal del Gent Gran Trueta, Centre d’Atenció Primària Raval Nord (Lluis Sayé), Centre d’Atenció Primària Raval  Sud (Drassanes), Centre de Serveis Socials Raval Nord, Centre de Serveis Socials Raval Sud, Centre de Dia El Mil·lenari, Districte Ciutat Vella, Equip de Salut Comunitària de Ciutat Vella (Agència de Salut Pública de Barcelona), Habitatge adaptat per a la Gent Gran Reina Amàlia.

Línies i Accions

El procés de Salut Comunitària al Raval es desenvolupa principalment a partir de 3 línies estratègiques sorgides d'un diagnòstic participatiu de les necessitats prioritzades per més de 300 professionals i 100 veïns/es del barri i recollides en la Monografia comunitària “La Salut al Raval. Una mirada des del propi barri”.

Promoció de la salut mental, a través de l'enfortiment de capacitats individuals i col·lectives, des d’una perspectiva intercultural i comunitària, així com l’optimització de recursos socials i sanitaris, d'accés, continuïtat  i seguiment. Es creen espais de relació i participació de persones afectades per un trastorn mental i les seves famílies i accions per contribuir a la reducció del estigma i autoestima d’aquest col·lectiu.

Accions:

Promoció de la salut-afectiva sexual i reproductiva, vetllant per l’equitat de gènere en les relacions, des d’una perspectiva intercultural i afavorint habilitats psicosocials que promoguin accions positives per a la salut.

Accions:

Promoció d’un envelliment saludable, afavorint l'autonomia, l’autocura i les relacions amb xarxes veïnals, socials i comunitàries, amb especial atenció a les persones més vulnerables.

Accions:

Coneixement dels recursos existents al barri, de les diverses comunitats i els seus habitants

Accions:

Promoció de la participació intercultural a l’àmbit de salut

Accions:

  • Col·loquis amb ciutadania culturalment diversa. Posada en comú d’experiències per identificar les seves inquietuds i motivacions en salut.
  • Agents actius de salut. Actualment en procés de definició comunitària.
  • Espais de Salut, Parlem de Salut. Espais de diàleg entre professionals sanitaris i comunitats culturalment diverses.

Altres accions de promoció de la salut, per promoure hàbits saludables i habilitats per la autocura de la població general, cuidadors/es i professionals del barri, des dels diferents recursos, esdeveniments, espais i xarxes de relació i de treball.

Accions:


Projecte impulsat per:

logos-salut-tot-raval.jpg


Actualitat