Cultura

Activitats culturals, esportives i cíviques durant el mes de juliol, per a escolars.

Temàtica 
Àmbits 
Destinataris/es 

Equip de basquet i competicions que reforcen la cohesió social i la integració.

S’orienten a educar el temps de lleure, a fomentar la convivència i l’amistat entre nenes de diferents cultures i procedències, i a desenvolupar habilitats i capacitats artístiques, musicals, psicomotrius, etc.: manualitats, informàtica, teatre o cuina, per exemple.

Classes de balls de l'Índia i Bangladesh, classes de cant bangla, tallers de henna,…

Pàgines