Cultura

Realització d'activitats a través de programes funcionals que s’estableixen individualment mitjançant el PIRR (Pla Individual de Reinserció i Rehabilitació).

Temàtica 
Àmbits 

SetFiles vol arribar a ser una programació estable del mes de novembre. Una programació en la que volem alternar l’especialització del Centre Cívic, el teatre, amb d’altres manifestacions artístiques (cabaret, titelles, performance, cine, clown… ). Es vol donar l’oportunitat als joves creadors/companyies, i oferir-los dos espais perquè puguin donar a conèixer les seves creacions/obres.

Durant el mes de desembre i gener s’organitze el cicle d'activitats festives al Raval.

Per tots aquells que vulguin exposar: El Centre Cívic Drassanes disposa de dues sales: sala Butterfly i sala El Tinter. Cal lliurar el/s projecte/s mitjançant la presentació gràfica amb qualsevol tipus de suport gràfic o informàtic, adjuntant un currículum de l’artista i/o col·lectiu, sinopsi de l’obra a exposar, i omplir els impresos de normativa d’exposicions.

Cicle amb exposicions, tallers i espectacles al voltant de la dona.

Distribuit en dues plantes, disposa de diferentes sales per la cessió i el lloguer. A Drassanes obrim les portes a tohom: a qualsevol persona, grup, entitat o companyia que necessiti un lloc per desenvolupar la seva tasca, malgrat s’atendrà especialment a les entitats o artistes ubicats a Ciutat Vella i a aquells projectes que facin referència a una de les especialitats del Centre (Arts Escèniques i Noves Cultures).

El Casal Familiar és un espai de trobada de pares, mares i familiars dels infants inscrits al Casal Infantil. Es realitza els dijous de 17:30 h a 19:15 h al mateix centre cívic. Es fan diferents activitats:
- Xerrades i conferències: Activitat de caire formatiu, on les mares i pares, escolliran un ventall de xerrades proposades pel centre (xerrades de grup i xerrades amb professionals).
- Tallers: Manualitats, cuina i salut.

Veure FITXA PLA EDUCATIU D'ENTORN. Actuació compartida amb Pla Educatiu d'Entorn.

Pàgines