Cultura

Es un espai de participació comunitària i oportunitats socials per a joves, el seu objectiu es potenciar la promoció personal i social dels joves per a què esdevinguin protagonistes i agents de canvi del seu entorn. Per a joves de 15 a 21 anys.

El objectiu es aconseguir l’èxit escolar dels alumnes amb risc de ruptura en els seus itineraris complementant l’acció dels centres educatius de secundària dins de l’horari lectiu.

Dinamització dels i de les joves del barri a través de l'esport. Per a joves a partir de 12 anys.

Escolarització d'adolescents amb conflictes en els centres. La Unitat d'Escolarització Compartida millora les competències acadèmiques, personals i socials dels alumnes amb dificultats d’adaptació greu a l’entorn escolar a partir d’una intervenció integral i personalitzada que potenciï la inserció a espais educatius i/o formatius- laborals normalitzats. Per a nois i noies menors de 16 anys.

Viure la vida, d'una forma alegre, compartint amb els nostres germans les il.lusions, pors i inquietuds. Estimar i aprendre a gaudir de totes les coses bones que Déu ha posat al nostre abast. Respectar la vida, com el do més important que se'ns ha donat.

La colla representa el barri (Sant Antoni) arreu de Catalunya, i participa de les tradicions culturals del nostre país.

Programació de cursos trimestrals, amb cursos de 15 a 20 hores a partir de 10 sessions, d'1,5h-2h durant 2 setmanes.

Espai de trobada creatiu, obert, relacional i participatiu, de manualitats, artesania i de conversa.

Punt d'intercanvi lliure de llibres.

Programació mensual d'exposicions. Tothom que hi vulgui exposar hi ha de contactar.

Pàgines