Cultura

S’ofereixen grups de suport i orientació a mares llatinoamericanes, pakistaneses, filipines, magrebines i xineses. Es aquests grups les mares expressen les seves necessitats de planificació familiar, cura dels fills/es, ocupació i formació. Tots els grups són dirigits per una metgessa especialista en medicina preventiva i per una mediadora intercultural. L’atenció és gratuïta i confidencial. Es disposa de servei de guarderia durant les sessions.

Acompanyar i respondre a les necessitats d’informació i diàleg intercultural de famílies immigrants nouvingudes o en procés de reagrupament familiar.

Projecte mare que promou la millora del portal web de Ravalnet, la dinamització comunitària i la formació i innovació tecnològica.

Projecte que promou la formació vers la ràdio i la seva plataforma per a la dinamització comunitària i la capacitació tecnològica, adreçat a joves i entitats de joves.

Plataforma multimèdia que promou la creació de l'arxiu multimèdia del barri del Raval.

Consisteix en dinamitzar l'espai multimèdia que hi ha a la Bibloteca Sant Pau - Santa Creu. Actuació compartida amb la Biblioteca St. Pau - Santa. Creu, Ravalnet i Pla Educatiu d'Entorn.

És una festa hinduista que es fa en honor a la Deesa Durga Puja.

Té per objectiu que les famílies s'acostin a l'AMPA i a l'escola. Es realitzen diferents activitats, com tallers amb les famílies.

Futbol, bàsquet, patinatge, taller d’inclusió de dansa i expressió corporal

Facilitar a les persones d'origen estranger a llegir diferents informacions del seu interès (llibres o documents). S'han fet publicacions sobre drets i deures de les persones estrangeres.

Pàgines