Assessorament Jurídic

L' Acompanyament jurídic social és un projecte que consisteix en atendre personalment i resoldre demandes jurídiques que es presenten a aquelles persones que no poden accedir a un advocat. Degut al perfil dels nostres usuaris atenem principalment demandes relacionades amb temes d'immigració (consultes, tramitacions, renovacions,...). Per altra banda i degut al moment actual també es presenten demandes de diverses tipologies (laboral, social,..).

Ofereix un assessorament legal gratuït alhora que treballa sobre la presa de consciència respecte els drets i deures de totes les persones.

És un servei gratuït d'atenció integral a persones víctimes de racisme i xenofòbia. Es fa acompanyament social, psicològic i jurídic.

Arrels Fundació ofereix suport personal integral basat en el model Housing First. L’habitatge és un dret bàsic al qual tothom hauria de poder accedir perquè no es tracta d’un luxe sinó d’una necessitat bàsica. Disposar d’un habitatge adequat i econòmicament accessible és clau per a les persones que han viscut al carrer i que comencen a transformar la seva situació. Per a Arrels, el punt de partida és l’habitatge i la condició necessària per solucionar la resta de problemàtiques a situacions que pateixen les persones.

La associació dona suport d'assessoria gratuïta en temes d'estrangeria amb el suport de Fedelatina.

Promoure la prevenció del VIH/SIDA (DIVERSEXUALITAT) entre les persones immigrants en situació de vulnerabilitat, i enfortir les estratègies per facilitar l’accessibilitat amb criteris d’equitat als serveis sociosanitaris de Catalunya, mitjançant estratègies d’informació i d'educació-comunicació (IEC), fomentant d’aquesta manera els hàbits saludables en aquestes persones, tant a nivell individual com familiar i comunitari.

Assessorament social i jurídic adreçat a atendre les diferents problemàtiques social i fer una proposta de solucions ( Prestació ajudes econòmiques, tramitació de divorcis, Menors no acompanyats, violència de gènere, etc.), Sovint Immans que detecten problemàtiques deriven casos.

Temàtica 

Des d’aquest servei s’informa, s’assessora, es tramita i es defensa l’exercici dels drets de les persones sol·licitants de protecció internacional, persones refugiades, apàtrides, desplaçades, i aquelles que viuen situacions complexes que derivades del fet migratori.

Servei d’informació i atenció de les demandes i derivació als recursos més adients.

Pàgines