Diversitat

Diagnòstic, tractament i seguiment d'infeccions tropicals en adults i nens (immigrants o viatgers) provinents de països del tròpic, subtròpic o altres països, asimptomàtics o amb clínica

Temàtica 
Àmbits 
Destinataris/es 

Visites i xerrades a les mezquites adreçades a les escoles del barri.

Congrés de joves musulmans a Catalunya que té per finalitat promoure el desenvolupament humà. Enguany ponent professionals van analitzar la crisis socio-econòmica i els seus impactes.

Trobada de dones musulmanes a Catalunya. Enguany la temàtica estava relacionada amb la industria del futur. Es va realitzar un cicle de conferències de 2 dies on experts parlaven sobre el futur de la societat.

Congrés de les comunitats musulmanes a adreçat a promoure la cohesió social.

Classes de cultura filipina per a la 2ª generació, infants i joves, aquest grup fa una presentació del que han aprés als seus pares. Des d'aquest promograma es promou la participació a les diferents activitats del barri.

Realització de tallers artístics (polseres, maquillatge, collage,etc.) en les diferents festes de barri.

El ballet TINKUNA del Centre Bolivià Català presenta en cada actuació una síntesi del folklore bolivià. El repertori inclou 32 balls.

Pàgines