Formació

El Projecte Endavant - Aula Formativa és un programa pel qual, mitjançant una sèrie de mòduls, les persones que hi participen adquireixen una sèrie de coneixements i habilitats que els ajudaran a mantenir un lloc de feina tan bon punt sorgeixi l’oportunitat.

Xerrades relacionades a tematiques d'interés divers com és la crisi, la cultura d'acolida,la caiguda de russia, l'època dels musulmans a a l'esta t espanol,la indepedencia de catalunya.

Promoció d'eines audiovisuals entre joves pakistanesos.

Classes inicials a la navegació per internet.

Temàtica 
Àmbits 
Destinataris/es 

Té com a finalitat el reciclatge creatiu de materials fora d'ús i que facilita a les escoles, tallers i altres entitats educatives recursos per a una activitat rica i transformadora, evita el malbaratament d'objectes i posa a l'abast noves possibilitats de comunicació i creativitat.

És també un proposta educativa, ecològica i econòmica que posa en relació el món de la cultura i de l'escola amb el món empresarial, recull productes no perfectes, objectes inicialment sense valor, de les empreses i del món artesanal.

Temàtica 
Àmbits 
Destinataris/es 

MARC és una proposta de mestres jubilades que encara volem col·laborar en l'educació. Potser s'ha de ser vell per saber tots els eixos transversals que ofereixen els contes. Expliquem contes a la manera tradicional.

Temàtica 
Àmbits 
Destinataris/es 

Cursos, seminaris i grups de treball, així com l'escola d'estiu.

Temàtica 
Àmbits 
Destinataris/es 

En el marc de les activitats de Rosa Sensat s'organitzen un cicle de debats que tenen com a eix vertebrador l’educació.
Es parla molt d’educació, però en poques ocasions es parla del que veritablement interessa, no es debaten les qüestions de fons que afecten mestres, professors i famílies i, sobretot, afecten els infants i joves.
L’objectiu a l’hora de dissenyar aquest cicle és que totes aquelles persones interessades en participar-hi, estableixin un diàleg per tal de poder aprofundir en cada un dels temes proposats.

Cicle de documentals relacionats amb l’educació o amb temes socials.

Pàgines