Orientació i Acompanyament

Programa d'acollida adreçat a dones nouvingudes. Consisteix en la informació, detecció de necessitats, acompanyament i derivació a altres serveis i entitats.

Assessorament laboral, legal, d'habitatge (desnonaments), contacte a presons (burocracia). Mediació Comunitaria.

Acompanyament als MENAS en les diferents situacions: manca d'habitatge, situació legal, acompanyament a pressons. Molts d'aquests joves surten dels centres d'acollida amb una situació d'ilegalitat, sense formació, sovint acaben adquirin dinàmiques negatives de carrer (drogues, robatoris, etc).

Secció d'esbarjo per a la gent gran.

Assistència i participació a diferents espais de barri per tal de contribuir a la seva millora.

Les nostres tasques es centren en l’acompanyament, assessorament i suport als dinamitzadors/es de la Xarxa Òmnia que treballen amb els col·lectius més desfavorits de la societat catalana per tal de millorar les seves oportunitats d’inclusió i desenvolupament. També fomentem la incorporació de les estratègies més innovadores en el marc del treball social amb les TIC a través d’una recerca continua de les millors metodologies i amb l’objectiu d’optimitzar els resultats dels tres eixos marc del projecte: acció comunitària, ocupabilitat i aprenentatge.

Organització de trobades, jornades socials i sopars de germanor. Un espai per compartir, parlar, debatre i jugar adreçat al veïnat.

Pàgines