Reforç Escolar i Competències Lectores

El programa de mentoria ofereix a cada jove una persona voluntària que l’acompanya en el seu procés d’’emancipació. El programa de seguiment dóna suport específic en qüestions relacionades amb l'orientació formativa i laboral. El programa d’habitatge compta amb diverses places i amb el suport d'una educadora, en conveni amb el Departament de Benestar Social i Família.

Aula d'acollida, futbol, bàsquet, anglès, musical.

Reforç escolar adreçat a infants. Suport en els deures de l'escola.

Les nostres tasques es centren en l’acompanyament, assessorament i suport als dinamitzadors/es de la Xarxa Òmnia que treballen amb els col·lectius més desfavorits de la societat catalana per tal de millorar les seves oportunitats d’inclusió i desenvolupament. També fomentem la incorporació de les estratègies més innovadores en el marc del treball social amb les TIC a través d’una recerca continua de les millors metodologies i amb l’objectiu d’optimitzar els resultats dels tres eixos marc del projecte: acció comunitària, ocupabilitat i aprenentatge.

Reforç escolar adreçat a infants. Es fa un dia a la setmana.

Classes d'Anglès per a infants i joves fills de familíes de Bangladesh

Classes de Bangla per a infants i joves fills de familíes de Bangladesh

Pàgines