Adolescència i joves

Estudi, valoració i proposta de les mesures de protecció dels infants i adolescents en risc greu o situació de desemparament, així com el seguiment dels infants i adolescents i de les seves famílies.

Estudi, valoració i proposta de les mesures de protecció dels infants i adolescents en risc greu o situació de desemparament, així com el seguiment dels infants i adolescents i de les seves famílies.

Ajuda i acompanyament a dones de l'Índia i d'Àsia del Sud en situacions de risc, especialment en casos d'agressió sexual i violència de gènere.

Acollida i atenció integral al pacient les 24 hores. Boxes de visita urgent. Exploracions complementàries urgents (analítiques i radiologia), llits sala d'observació, atenció integral al pacient i especialitzada als maltractaments, dona, gent gran, iinfància i adolescència. Mediació intercultural en franja horària (urdú). Trasllats a hospitals de referència. Relació i comunicació amb serveis i professionals. Relació amb diferents àrees de suport social, serveis socials de l'Ajuntament, Salut i Família, Arrels.

La Xarxa Laboral del Raval està formada per organitzacions de formació ocupacional i d’inserció laboral responent a la necessitat de sumar esforços, optimitzar recursos, afavorir el coneixement mutu i donar sortida a les persones en risc d’exclusió social que volen accedir al món laboral.

A partir de l'assignatura d'Educació i Ciutadania, els alumnes de 3r ESO impulsen campanyes solidàries: Recollida d'aliments, la Regogina, etc.

Gestió de projectes, assessorament i suport: Suport integral a les entitats en el disseny, planificació i avaluació de projectes, Assistència de projectes: identificació, formulació, gestió de l’execució, seguiment i avaluació, Planificació estratègica: diagnosi i elaboració d’estratègies d’actuació, acompanyament en l’aplicació de plans estratègics, Estudis de viabilitat econòmica, social i ambiental., Serveis de gestió i tramitació de subvencions.

Disseny, gestió i dinamització de processos participatius, Processos participatius enfocats a la definició de polítiques ambientals, Processos participatius sectorials.

Laboratori propi per: diagnòstic de pal·ludisme, diagnòstic de filariosis sanguínies i cutànies, diagnòstic de tripanosomiasi (africana, americana o Malaltia de Chagas), diagnòstic de Leishmaniosi, diagnòstic parasitosis intestinals, diagnòstic del Dengue.

Pàgines