Gent gran

Facilitar i donar suport a les ABVD des del centre. Serveis de perruqueria, podologia i bugaderia, dutxes i higiene, Servei d'Infermeria / Educació per la salut, manutenció, activitats quotidianes motivant a realitzar totes aquelles activitats que encara són capaços de fer i que els ajuden a portar una vida plena i activa.

Visites comentades per grups escolars dins de les seves exposicions.

Kosmopolis és una festa-laboratori on la literatura és la protagonista en totes les seves vessants en interacció amb les arts i les ciències.

Proposen camins d'exploració, anàlisi i creació directament lligats a la geografia, historia, mediambient, ciències socials i urbanisme.

Exposicions artístiques en diferents formats i temàtiques

Atenció sanitària integral a la persona al llarg de la seva vida, des d’una esfera biopsicosocial.

Atenció sanitària integral a la persona al llarg de la seva vida des d’una esfera biopsicosocial.

Per tots aquells que vulguin exposar: El Centre Cívic Drassanes disposa de dues sales: sala Butterfly i sala El Tinter. Cal lliurar el/s projecte/s mitjançant la presentació gràfica amb qualsevol tipus de suport gràfic o informàtic, adjuntant un currículum de l’artista i/o col·lectiu, sinopsi de l’obra a exposar, i omplir els impresos de normativa d’exposicions.

Pàgines