Gent gran

Servei gratuït de SOS Racisme que es va crear l’any 1992 per atendre a aquelles persones, grups i col•lectius que hagin estat víctimes o testimonis, de fets i/o comportaments racistes o xenòfobs, així com denunciar l’aplicació desigual dels seus drets.

Aquest servei procura cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació de les famílies. Els lots estan formats per aliments bàsics com llet, pasta, arròs, oli, farina, sucre, etc.

El rober fa d'intermediari entre els col·laboradors que donen roba i les persones que les sol·liciten.

Entrepans que es distribueixen els dijous a la tarda, dia en que tanca el menjador de la mare Teresa de Calcuta

Berenars amb l'objectiu de fomentar les relacions de convivència i ajuda entre la gent del barri que viu sola

S'elabora un pla de treball pactat amb la familia, per millorar la seva situació. Derivacions amb Serveis Socials i altres entitats socials.

Ajudes econòmiques per tal de cobrir, en la mesura del possible, despeses de subministres d'aigua, llum, gas,etc.

És una formació instrumental de vents, que es crea amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i sota la direcció musical de l’escola de Músics i L’Escola de Música JPC.
Els components són músics amateurs que viuen, treballen o estudien al barri del Raval. La banda està formada actualment per uns 40 músics.
Cada any al mes de setembre fins el dia 30, s’obre la convocatòria per presentar-se a les proves per entrar a la Banda. Les butlletes es poden recollir al carrer del Carme nº15 al mateix mes.

Tallers de musicoteràpia amb gent gran a diferents centres del barri.

Pàgines