Cáritas

TotRaval - Entitats

Càritas és una entitat de l'Església catòlica que té com a objectiu promoure, orientar i coordinar l'acció social i caritativa de l’Eglésia. La seva finalitat és ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones, sensibilitzar la societat i promocionar la justícia social. Càritas és una entitat sense ànim de lucre. Està formada per professionals remunerats i voluntaris i acompanya els sectors socials més desfavorits.

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Pl. Nova, 1, baixos
08001 Barcelona
Telèfon 
93 344 16 50