Salut Comunitària

Casa Taller de Marionetas Pepe Otal

TotRaval - Entitats

El principi és promoure l'estudi i la recerca de les temàtiques afins al món de la titella i del teatre d'objectes, formar noves generacions de titellaires que comparteixin i intercanviïn coneixements. Tot això en un lloc obert a l'experimentació, a la mostra de treballs en procés i propostes emergents, però sense oblidar també obres consolidades.

Accions de l'entitat/assoc./centre/servei

Taller per entitats que treballen en l'àmbit de la salut mental. Es treballa la socialització de les persones amb problemes de salut mental i discapacitats (persones estigmatitzades) a través de la construcció de titelles.

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Barcelona
Telèfon 
93 301 11 57
Correu electrònic