Salut Comunitària

CEIP Collaso i Gil

TotRaval - Entitats

Els trets d'identitat són el conjunt de definicions institucionals que el centre ha assumit com a pròpies i caracteritzen la presa de posició de l'escola de cara a aspectes rellevants en matèria d'educació.
- Confessionalitat: L'escola es declara aconfessional. Es manifesta pel respecte a totes les confessions dels alumnes i dels professors, pel pluralisme ideològic i per la renúncia a tot tipus d'adoctrinament.
- El pluralisme i els valors democràtics: L'escola és respectuosa amb tots els pobles i amb les diferents maneres de pensar, sempre que aquestes respectin els drets individuals i col·lectius. Cap persona pot ser discriminada per raons de sexe, ètnia, ideologia, llengua, procedència, religió i/o discapacitat.
S'estimularà en els alumnes l'adquisició dels valors individuals i el desenvolupament d'actitud que facilitin la convivència dins d'una societat democràtica.

Accions de l'entitat/assoc./centre/servei

És un projecte que sorgeix de la coordinació amb els Serceis Socials de Raval Sud, els mediadors culturals de l'Ajuntament de Barcelona, l'equip educatiu del centre, les famílies i l'Ampa. L'objectiu és resoldre el problema de la distància que existeix entre les famílies i el centre educatiu i trobar espais de mediació i de comunicació entorn les diferents concepcions escolars, molt lligades a les diferents comunitats culturals. Es realitzen reunions periòdiques de planificació, de l'equip educatiu i amb cada comunitat cultural.

Temàtica 
Àmbits 
Destinataris/es 

Es tracta d'activitats de piscina, a Can Ricart, dins de l'horari lectiu, dirigides a infants de 1r a 6è de primària. Aquesta activitat va molt lligada a reforçar hàbits saludables i treballar temes de coeducació.

Temàtica 
Destinataris/es 

Aquest projecte sorgeix amb la finalitat de poder treballar aspectes de convivència, de participació i de democràcia dins de l'aula. Funciona a través de trobades periòdiques dels delegats de cada aula amb l'equip de mestres del centre.

Es tracta de promoure la realització de tallers temàtics sobre art, biblioteca i teatre durant la sisena hora de l'horari lectiu. Adreçat a infants d'Eduació Infantil (p4) i Primària.

Aquest projecte té com a objectiu principal apropar les noves tecnologies i treballar l'alfabetització digital a través de l'ús d'ordinadors portàtils i pissarres digitals. Està adreçat als alumnes de 5è i 6è de primària.

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Sant Pau, 101,
08001 Barcelona
Telèfon 
93 441 00 98