Salut Comunitària

Centre de Dia per a Gent Gran Mil.lenari

TotRaval - Entitats

El Centre de dia El Mil·lenari és un centre públic que depèn del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya. És un servei diürn d’assistència a les activitats de vida diària, concebut com a espai de vida compensatori al de la llar. En ell, es treballa amb les persones grans amb l’objectiu de donar resposta a les seves necessitats, generades principalment pel procés d’envelliment.

Accions de l'entitat/assoc./centre/servei

Facilitar i donar suport a les ABVD des del centre. Serveis de perruqueria, podologia i bugaderia, dutxes i higiene, Servei d'Infermeria / Educació per la salut, manutenció, activitats quotidianes motivant a realitzar totes aquelles activitats que encara són capaços de fer i que els ajuden a portar una vida plena i activa.

Programa dirigit a prevenir el deteriorament físic i funcional i potenciar les capacitats preservades, així com a rehabilitar determinades funcions que es valorin com a recuperables.

El PPD parteix de les funcions preservades de l’usuari que s’articula al pla d’intervenció personalitzat. Vetlla per la integració de la persona en el seu entorn, partint de la seva realitat única i subjectiva i incidint en l’autonomia personal, millorar l’autoestima i la integració en l’entorn.

Consta de cinc unitats diferenciades:
- Rehabilitació de les activitats de la vida diària (AVC).
- Psicoestimulació.
- Suport a les famílies .
- Adaptació a l’entorn.
- Intervenció emotiva i conductual.

Dirigit a l’estimulació global de les funcions a través de diferents activitats per mantenir l’autonomia personal, referent a la pròpia xarxa relacional de la persona atesa. Vida comunitària i integració. Fomentar la participació social de la persona atesa a la ciutat. Es treballen diferents aspects de la natura i el treball en equip.

L’objectiu és, a més de proporcionar als cuidadors oportunitats d’intercanvi i de recolzament emocional, proveir-los de la informació i habilitats instrumentals necessàries que els capacitin per afrontar eficaçment situacions associades a la comunicació amb el seu familiar. Iniciem la sessió amb una presentació de cada un dels assistents.

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Nou de la Rambla, 47
08001 Barcelona
Telèfon 
93 329 59 34
Correu electrònic