Salut Comunitària

Clínica Barceloneta. PADES

TotRaval - Entitats

Persones grans amb malaltia crònica, persones de menys de 65 anys amb malalties cròniques evolutives i/o progressives i malalts terminals.

Accions de l'entitat/assoc./centre/servei

El PADES és un recurs sociosanitari d’àmbit domiciliari, que dóna suport a l’Atenció Primària tant social com sanitària en situacions de malaltia geriàtrica i/o crònica que s’hagi descompensat, malaltia en fase de convalescència que requereixi de supervisió sanitària especialitzada, malaltia pal•liativa que s’assumeixi a la pròpia llar, malaltia que presenti complexitat terapèutica controlable domiciliàriament.

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Telèfon 
93 221 47 00