Consell Comarcal del Barcelonès

TotRaval - Entitats

El CCB administra la comarca del Barcelonès tot contribuint a ampliar serveis i inversions als 5 municipis que composen el territori, Badalona, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. La nostra comarca compta amb trets característics que la fan singular. Així, els ciutadans que vivim al Barcelonès, vivim a la comarca més petita en extensió de tot Catalunya, la que més activitat econòmica centralitza i la més densa, la que més ciutadans concentra als barris de les seves ciutats.

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Tàpies, 4, pl. 4
08001 Barcelona
Telèfon 
627 40 36 37