Salut Comunitària

Creant

TotRaval - Entitats

Accions de l'entitat/assoc./centre/servei

Itinerari d’autoocupació per mitjà del microcrèdit: seguiment del negoci, assessorament i recolzament. Assessorament en la creació de cooperatives de treball.

Recerca mitjançant metodologies quantitativa, qualitativa i recerca acció-participativa (IAP), Investigacions aplicades i orientades a les disciplines d’economia, sociologia i sostenibilitat., Avaluacions externes de programes d’iniciativa pública o privada: avaluacions de sostenibilitat, avaluació de programes, serveis i polítiques públiques.

Mòduls Formatius en Gestió de l'Economia Bàsica adreçats a joves, persones immigrades, persones emprenedores o altres col·lectius interessats. Aquestes formacions estan orientades a dotar de coneixement i recursos a col·lectius vulnerables per la millora de la gestió de la seva economia, el coneixement dels seus drets laborals i la millora de les seves capacitats emprenedores.

Organització de cursos, tallers, seminaris i jornades. Formació i capacitació de professionals en actiu. Formació adaptada a entitats i administracions públiques.

Acompanyament a la inserció sociolaboral: assessorament per millorar l’ocupabilitat de col·lectius en risc d’exclusió social i suport en l’autoocupació. Atenció especialitzada a col·lectius en risc d’exclusió social: acollida de persones nouvingudes; acompanyament al procés d'apoderament de dones.

Gestió de projectes, assessorament i suport: Suport integral a les entitats en el disseny, planificació i avaluació de projectes, Assistència de projectes: identificació, formulació, gestió de l’execució, seguiment i avaluació, Planificació estratègica: diagnosi i elaboració d’estratègies d’actuació, acompanyament en l’aplicació de plans estratègics, Estudis de viabilitat econòmica, social i ambiental., Serveis de gestió i tramitació de subvencions.

Organització de manera àgil i eficient tot tipus d’actes o activitats obertes a la ciutadania, dirigides a col·lectius específics o adreçades a les persones integrants d’una organització. Taules rodones, seminaris, conferències, formació puntual i/o continuada, presentacions etc.

Disseny, gestió i dinamització de processos participatius, Processos participatius enfocats a la definició de polítiques ambientals, Processos participatius sectorials.

Àmbit d'actuació 
Adreça