Salut Comunitària

Equip Interdisciplinar de la Petita Infància (EIPI, Ciutat Vella)

TotRaval - Entitats

És un servei d'atenció precoç per a nens fins als 6 anys que presenten trastorns en el desenvolupament de qualsevol etiologia, i les seves famílies. Ofereixen un conjunt d'actuacions de caràcter preventiu, de detecció, diagnòstic i intervenció terapèutica de caràcter interdisciplinari.Donen suport a la integració escolar i social i es coordinen amb els professionals dels Serveis de salut, educació i socials.

Accions de l'entitat/assoc./centre/servei

Supor tècnic per la cura de l'infant i altres aspectes d'atenció a la família

Diagnòstic médic, psicológic i social dels trastorns, que sigui necessari per a l'orientació de les intervencions que calguin.

Intervenció terapeútica o preventiva que es consideri necessària, mitjançant una atenció ambulatòria individualitzada a l'infant i a la família.

Coordinació amb tots aquells professionals de les àrees bàsiques de salut, de les escoles bressol i parvularis del Districte de Ciutat Vella i dels serveis socials d'atenció primària que treballen al mateix territori i que realitzen tasques de promoció de la salut i de prevenció dels trastorns del desenvolupament en la primera infància.

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Carrer De La Reina Amàlia, 33
08001 Barcelona
Telèfon 
93 256 46 85