Salut Comunitària

Escola Bressol Municipal (EBM) Canigó

TotRaval - Entitats

L'Escola Bressol Municipal Canigó té cinc grups d'infants:Un grup de lactants (0-1 any), dos grups de caminants (1-2 anys) i dos grups de grans (2-3 anys). La capacitat màxima de l'escola és de 56 places. El projecte educatiu de l'escola està liderat per la directora Imma Homar Martí. Cada grup d'infants té un tutor o una tutora, i compta amb el suport d'un educador o una educadora en les franges d'alimentació i descans. A més, el centre té assignat una educadora o un educador complementari durant tota la jornada que està cobert per alumnes becàries del CFGS d'Educació Infantil del INS Miquel Tarradell.

Accions de l'entitat/assoc./centre/servei

Des del curs 2007-08, la nostra escola i l'escola de primària Milà i Fontanals, vàrem iniciar amb il·lusió, un projecte de col·laboració, amb l'objectiu d'afavorir els vincles entre els dos cicles de l'educació infantil. Es tracta senzillament de jugar plegats, tots junts, uns dies a l'escola bressol, uns dies al parvulari i uns altres dies a un equipament infantil del barri.

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Carrer dels Àngels, 7
8001 Barcelona
Telèfon 
93 442 20 51
Correu electrònic