Salut Comunitària

ETIS - Equip de Treball sobre Immigració i Salut

TotRaval - Entitats

Associació sense ànim de lucre que va néixer l’any 2009 a Barcelona, fruit de l’experiència de treball que s’està duent a terme des de 1994 a la Unitat de Medicina tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID) en el camp de la promoció de la salut entre col·lectius immigrants a Catalunya. L’associació desenvolupa iniciatives, projectes, serveis i activitats en l’àmbit comunitari buscant la participació de les poblacions immigrants cap a la seva autopromoció en salut i el seu equilibri biològic, psicològic i social. El treball d’ETIS l’avala més de 15 anys d’experiència d’un equip de professionals (infermeria, medicina, educació social, agents comunitaris de salut, mediació en l’àmbit sanitari, antropologia i psicologia) en el camp de la immigració i salut, i diferents actors comunitaris de la societat civil.

Accions de l'entitat/assoc./centre/servei

Promoure el compromís actiu de la dona inmigrant en situació de vulnerabilitat mitjançant la seva FORMACIÓ com educadora d’iguals, per a ACTUAR en el seu grup d’iguals promovent la salut preventiva.

Treball conjunt, dels professionals sanitaris i agents comunitaris de salut, de la importància de la prevenció i el control de la tuberculosi a la població immigrant, a fi de millorar les actuacions de salut pública a nivell individual i comunitari.

Promoure la prevenció del VIH/SIDA (DIVERSEXUALITAT) entre les persones immigrants en situació de vulnerabilitat, i enfortir les estratègies per facilitar l’accessibilitat amb criteris d’equitat als serveis sociosanitaris de Catalunya, mitjançant estratègies d’informació i d'educació-comunicació (IEC), fomentant d’aquesta manera els hàbits saludables en aquestes persones, tant a nivell individual com familiar i comunitari.

Disminuir el risc de malalties importades en els VFRs i els peregrins de la Meca, mitjançant el treball comunitari per facilitar l’accés a l’assessorament sanitari i la sensibilització sobre els riscos sanitaris relacionats amb els seus viatges als països d’origen.

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Av. Drassanes, 17-21
08001 Barcelona
Telèfon 
93 441 29 97