A. Filipina Kalipi/Asociación Filipino Catalana

TotRaval - Entitats

La seva missió és promoure, realitzar i donar suport a activitats informatives i educatives que equiparà a la comunitat filipina a tenir la consciència del pais d'acollida i la motivació i habilitats per iniciar la transformació sociocultural.

Àmbit d'actuació 
Adreça 
C/ Riera Baixa, 4 -6, 1r
08001 Barcelona
Telèfon 
93 329 07 02