Foment de Ciutat Vella S.A

TotRaval - Entitats

Foment de Ciutat Vella, SA, i Promoció de Ciutat Vella, SA, denominada ara Foment de Ciutat, SA, concentra la seva activitat principalment al districte de Ciutat Vella, però també ho pot fer a la resta de la ciutat si així li ho encarrega la Comissió de Govern. Els nous estatuts socials vertebren les activitats i els serveis de l'empresa en tres eixos: desenvolupament social, cultural i econòmic.

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Pintor Fortuny, 17, 
08001 Barcelona
Telèfon 
933 43 54 55