Salut Comunitària

Fundació APIP-ACAM

TotRaval - Entitats

És una associació d'iniciativa social, de caràcter generalista i sense ànim de lucre, Conformades per APIP i ACAM que col·labora amb les administracions públiques en el desplegament i l'aplicació de les polítiques actives, formatives, ocupacionals, solidàries i cíviques per a col·lectius amb risc d'exclusió.

Accions de l'entitat/assoc./centre/servei

Conjunts de centres residencials d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i amb discapacitat física.

Empresa creada per fomentar el treball col·lectiu i per oferir servei en l'adaptació d'habitatge de les persones grans, amb dependència física o psíquica.

Activitats formatives com informàtica, llengua, formació escola, motivació, entre d'altres.

Diferents activitats formatives a diverses àrees de coneixement.

Unitats ubicades fora dels centres penitenciaris, on presten serveis formatius, laboral i de tractament.

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Carrer de la Paloma, 21
8001 Barcelona
Telèfon 
93 317 16 14