Salut Comunitària

Fundació Benallar

TotRaval - Entitats

Benallar neix l'octubre de 2002. És una fundació privada que té com a objectiu promoure, canalitzar i facilitar la convivència en igualtat, en tots els àmbits, entre les persones immigrades i la societat d'acollida. Benallar va néixer com el segon dels projectes de l’Associació Cintra “per a la promoció de projectes socials i culturals”, i l'any 2006 va començar la seva marxa com a fundació. En l'actualitat depèn de CINTRA i està integrada en la seva estructura orgànica. L’Associació Cintra està formada per 39 congregacions religioses que es van unir l’any 1996 per a promoure la justícia social entre els sectors més marginats de la societat.

Accions de l'entitat/assoc./centre/servei

Castellà nivell bàsic adreçat a persones nouvingudes.

Català nivell mig adreçat a persones nouvingudes.

Català nivell bàsic adreçat a persones nouvingudes.

Català nivell mig adreçat a persones nouvingudes.

Temàtica 

És un pis adreçat a gent que viu al carrer, després de sis mesos els deriven a altres pisos. Ubicat a la Av. Drassanes, està tutelat per dos o tres persones voluntàries. El perfil són persones soles, sense feina ni xarxa familiar.

És un servei gratuït d'atenció integral a persones víctimes de racisme i xenofòbia. Es fa acompanyament social, psicològic i jurídic.

És una empresa social, sense ànim de lucre, creada per la Fundació Benallar per atendre els sectors més desfavorits de la societat i amb una visió ecològica de la vida i del treball. Un dels seus objectius és la reiserció socio-laboral de persones en risc d'exclusió social a causa de la crisis econòmica.

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Carrer del Sots-tinent Navarro, 18
8002 Barcelona
Telèfon 
93 268 80 15
Correu electrònic