Fundació Escó

TotRaval - Entitats

La Fundació Escó atén i acompanya les famílies que es troben en situació de risc o d’exclusió social del barri del Raval i rodalies cap a la millora de la seva qualitat de vida, aturant la mirada en les dones i els seus infants. Des de fa 33 anys, incidim en la tasca d’estar al costat de les persones, fomentant la seva autonomia a través de la formació, l’acompanyament integral i el desenvolupament de les pròpies capacitats. Promovem el voluntariat com una eina de transformació social i realitzem accions formatives a fi de sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat del Raval i les situacions de vulnerabilitat en què viuen moltes famílies. Els nostres projectes s'agrupen en tres programes: 1) ACCIÓ SOCIAL, amb el projectes d'Acollida, Espai Dona't i Atenció Social; 2) ATENCIÓ A LA INFÀNCIA, amb els dos projectes de Casal Menjador d'Estiu i l'Esplai Escó; 3) INCIDÈNCIA SOCIAL, amb els projectes de Voluntariat i Sensibilització.

Àmbit d'actuació 
Altres àmbits 
Lleure socioeducatiu
Col·lectius 
Famílies en situació de risc o exclusió social del barri del Raval, donant protagonisme a la dona com a element transformador de la realitat familiar.
Adreça 
Sant Ramon, 2, 2n 1a
08001 Barcelona
Telèfon 
93 443 06 35
Correu electrònic 
Xarxes socials 

Actualitat