Institut d’Estudis Catalans

TotRaval - Entitats

L’Institut d’Estudis Catalans acull una part de l’elit científica de l’àmbit lingüístic català, la qual cosa configura el paper d’una institució amb molta influència en la societat. L’Institut d’Estudis Catalans s’estructura en seccions, establertes segons grans unitats temàtiques, que organitzen la recerca. Cada una de les seccions és formada per un màxim de vint-i-vuit membres numeraris, pels membres emèrits i pels presidents de les societats filials adscrites a les seccions. L’Institut té adscrits a cadascuna de les seccions membres corresponents en un màxim de trenta. L’Institut compta amb una plantilla de més de cent persones.

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Carme, 47
08001 Barcelona
Telèfon 
 932 701 620