Salut Comunitària

A. Punt d'Intercanvi

TotRaval - Entitats

L’Associació Sociocultural Punt d’Intercanvi és una associació fundada l’any 1999 amb la finalitat de potenciar la comunicació entre els pobles treballant des de la diversitat cultural i lingüística i, per tant, des de la interacció.

Accions de l'entitat/assoc./centre/servei

Acompanyament a dones auctòctones sense xarxa social per a realitzar un procés de revaloració de la seva autoestima i construcció d'un projecte personal.

Disseny i l’elaboració d’una col·lecció de materials educatius per facilitar la integració de les persones nouvingudes, des de la tolerància i des del respecte de totes les cultures.

El·laboració de material informatiu i d'acollida sobre els serveis públics per a població immigrada.

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Carrer Sant Pau, 53
53 BIS, Entresol 1ª
08001 Barcelona
Telèfon 
93 442 57 73