Salut Comunitària

Servei d'Atenció Socioeducativa de l'Agència ABITS

TotRaval - Entitats

Servei específic d'atenció integral que l’Ajuntament de Barcelona posa a disposició de les dones que exerceixen el treball sexual o són víctimes d’explotació sexual; especialment per aquelles que ofereixen i negocien els serveis a la via pública. És un servei multidisciplinari integrat per diferents professionals: educadores, treballadora social, psicòloga, juristes i agent de salut.

Accions de l'entitat/assoc./centre/servei

Oferiment d’assessorament i suport a professionals que treballen en l’àmbit social o acadèmic, i a qualsevol persona que refereix tenir dubtes en com afrontar un cas específic o demana informació sobre el servei.

Atenció integral i integradora del Servei en relació, coordinació i interacció activa amb la xarxa de recursos públics i privats:
- Coordinació institucional, coordinació interprofessional i coordinació amb entitats.
- Promoció i/o col·laboració en el desenvolupament d’estratègies i programes preventius i de sensibilització encaminades a aconseguir la millora de les condicions de les treballadores sexuals de la ciutat.

Acompanyament de la usuària en el cas que sigui necessari per tal de vetllar per una atenció efectiva, a tot tipus de recursos o situacions.
Derivació i acompanyament a programa d’atenció a dones en urgències socials (violència de gènere i/o víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual).
Derivació i acompanyament a programa ASSIR (CAP Drassanes i CAP Numància).
Derivació i acompanyament en altres situacions d’urgència social o sanitària.
Derivació a recursos d’atenció social, a recursos formatius i a recursos d’inserció laboral.

Informació sobre recursos i serveis específics de la ciutat, orientats al suport social, que poden donar resposta a les demandes i necessitats particulars de les dones que exerceixen el treball sexual o són víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual. Facilitació de l’accés a la resta de recursos específics del dispositiu municipal que calgui en funció de les necessitats i de l’evolució de cada situació.

Temàtica 

Prevenció i sensibilització vers el tràfic de persones, i intervenció amb les persones que busquen desvincular-se de la situació d'explotació sexual amb possible derivació a programa de casa d’acollida i/o allotjament segur.

Derivació i coordinació amb entitats col·laboradores que realitzen tasques d’assessorament laboral i que ofereixen itineraris d’inserció personalitzats. Oferiment i derivació a itineraris de formació propis del Pla per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual.

Oferiment del Servei d'atenció integral per assessorament, informació, derivació i orientació a les treballadores sexuals. Informació dels recursos disponibles, principalment els de serveis personals (serveis socials, educatius, salut), gestió de l’accés i acompanyament si és necessari.

Recollida de necessitats i oferta de recursos i propostes d’actuació, tot respectant el procés personal. Definició i seguiment d’itinerari personalitzat, en coordinació amb serveis i entitats. Atenció des d’una visió ecosistèmica de les diferents problemàtiques de les dones ateses.
Atenció social i educativa que es realitza des de metodologies de:
- Treball de proximitat (outreach).
- Treball individualitzat amb definició d’itineraris de treball personalitzat - Pla de treball individualitzat (PTI).
- Suport psicològic.

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Carrer València, 344
08009 Barcelona
Telèfon 
93 256 44 56
Correu electrònic