Voluntaris 2000

TotRaval - Entitats

Organitzar, ajudar i col.laborar en la preparació i en la realització de manifestacions esportives, culturals i cíviques de tot tipus, amb independència de qui les organitzi, i promovent aquest tipus d’ajudes o col.laboracions. 2. La promoció, l’estudi i la divulgació de totes les qüestions relacionades amb el voluntariat en activitats esportives, cíviques, culturals i socials. Resumint, volem potenciar el coneixement i l’estima vers la ciutat i els seus ciutadans a través de les participacions i activitats realitzades, afavorir els hàbits ciutadans per aconseguir una ciutat més cívica i millorar, així, la qualitat de vida dels barcelonins.

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
8035 Barcelona
Telèfon 
695154000