Publicacions i memòries

Diagnòstic de l'Educació al Raval

dijous, 27 juliol, 2017

Document que recull el resultat del treball del Grup d'Educació del Raval durant el curs 2016-17, centrat en el desenvolupament d'un procés participatiu per detectar necessitats entorn a l'abandonament escolar prematur i la participació de les famílies en l’educació. Diagnòstic fonamentalment qualitatiu, que recull percepcions i vivències subjectives de joves, famílies, centres educatius i entitats socioeducatives i que suposa el punt de partida de la futura programació comunitària en educació al Raval.