Publicacions i memòries

'Diagnòstic: Infància, adolescència i famílies al Raval'

dimarts, 1 abril, 2014

Estudi publicat l'any 2007 en el qual s'analitza la situació de la infància, l'adolescència i les famílies del Raval, així com de la xarxa de recursos que s'hi destinava, amb l'objectiu de conèixer les necessitats i els interessos referents a aquest col·lectiu, partint de les visions dels diferents agents involucrats.

ISSUU