Logo Apadrina

Apadrinament EMB Mont Tàber i Gran Teatre del Liceu

L'objectiu d'aquest apadrinament és que els més petits gaudeixin de la música i la dansa formant part d'un projecte que serveixi com a marc per al seu desenvolupament cognitiu, físic, emocional, maduratiu i social i els aproximi al Gran Teatre del Liceu i a la cultura musical i artística, a través d'activitats dins i fora de l’aula, fent servir metodologies innovadores com l’aprenentatge per descobriment.

Aquest projecte d’apadrinament forma part d’un projecte d’Aprenentatge i Servei complex, en que l’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècniques en Educació Infantil de l’INS Miquel Tarradell coneix l’equipament del Gran Teatre del Liceu i l’espectacle de dansa Els Músics de Bremen i els recursos pedagògics dels que disposa el teatre per a treballar l’espectacle amb infants. L’alumnat de l’institut genera una proposta per aproximar l’obra a l’alumnat de la bressol Mont Tàber i l’alumnat de P5 de l’escola Mossèn Jacint Verdaguer amb activitats a l'aula i al Liceu. Per fer-ho, comptaran amb la complicitat dels serveis educatius del Gran Teatre i el professorat dels dos centres educatius.

Centre educatiu 
EMB Mont Tàber
Equipament cultural 
Gran Teatre del Liceu
Cicle 
Escola bressol
Nivell 
Centre
Curs escolar 
Infants de 0 a 3 anys
Assignatura 
Global
Num. alumnes 
38