Logo Apadrina

Apadrinament Escola Bressol Canigó i MACBA

Enguany es repren la col·laboració amb de l'EBM Canigó i el Museu d'Art Contemporani amb unes visites puntuals a l'exposició 'Un lloc sorprenent', per tal d'acostar l'art contemporani als més petits.  
 

Centre educatiu 
Escola Bressol Canigó
Equipament cultural 
Cicle 
Escola bressol
Nivell 
Grup classe
Curs escolar 
P2
Assignatura 
Global
Num. alumnes 
28