Logo Apadrina

Apadrinament Escola Cintra i La Capella (La Transformació i l'Art)

Aprofitant el treball que s'està fent a l'aula al voltant del concepte de Transformació dels dels diferents àmbits del currículum, l'alumnat coneix l'espai expositiu de La Capella a través d'activitats que vinculen l’art amb aquest concepte.

Centre educatiu 
Escola Cintra
Equipament cultural 
La Capella
Cicle 
Educació secundària obligatòria
Nivell 
Centre
Curs escolar 
2on 3er i 4art
Assignatura 
Àmbit lingüístic, Social/ Personal i Artístic
Num. alumnes 
34