Logo Apadrina

Apadrinament Escola Labouré i MACBA

En aquest apadrinament l'alumnat entra en contacte amb el MACBA a través de VideoRavaleres, un projecte que utilitza el mitjà audiovisual com a eina d’experimentació per acostar-se des de diversos llocs i punts de vista al museu. La idea és generar noves connexions entre les escoles, el museu i el barri, a l’hora que es desdibuixen els límits entre aquests espais a través de la mirada i l’escolta.

Centre educatiu 
Escola Labouré
Equipament cultural 
Cicle 
Educació primària (cicle superior)
Nivell 
Grup classe
Curs escolar 
Assignatura 
Artística, Projectes
Num. alumnes 
27
Documents