Logo Apadrina

Apadrinament Escola Mossèn Jacint Verdaguer i Gran Teatre del Liceu

L'objectiu d'aquest apadrinament és que els infants aprofundeixin en l'aprenentatge sobre la ciutat de Barcelona a través d'un conte musical, com a part d'un projecte que serveixi com a marc per al seu desenvolupament cognitiu, físic, emocional, maduratiu i social i els aproximi al Gran Teatre del Liceu i a la cultura musical i artística, a través d'activitats dins i fora de l’aula, fent servir metodologies innovadores com l’aprenentatge per descobriment.

Aquest projecte d’apadrinament forma part d’un projecte d’Aprenentatge i Servei complex, en que L’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècniques en Educació Infantil de l’INS Miquel Tarradell coneix l’equipament del Gran Teatre del Liceu i l’espectacle de dansa Els Músics de Bremen i els recursos pedagògics dels que disposa el teatre per a treballar l’espectacle amb infants. L’alumnat de l’institut genera una proposta per aproximar l’obra a l’alumnat de la bressol Mont Tàber i l’alumnat de P5 de l’escola Mossèn Jacint Verdaguer amb activitats a l'aula i al Liceu. Per fer-ho, comptaran amb la complicitat dels serveis educatius del Gran Teatre i el professorat dels dos centres educatius.

Centre educatiu 
Escola Mossèn Jacint Verdaguer
Equipament cultural 
Gran Teatre del Liceu
Cicle 
Educació infantil
Nivell 
Grup classe
Curs escolar 
P5
Assignatura 
Educació musical
Num. alumnes 
43