Logo Apadrina

Apadrinament Fundació 4 Vents i Museu Marítim

En aquest apadrinament es treballa el coneixement del mon marí amb profunditat, a través dels diferents recursos pedagògics i didàctics del Museu Maritim que, juntament amb els propis del centre, permeten potenciar un aprenentatge més significatiu i motivador pels infants, a través d'activitats que pretenen despertar d’una manera més vivencial l'interès dels infants cap al món mari i els seus elements. 

Centre educatiu 
Fundació 4 Vents
Equipament cultural 
Cicle 
Escola bressol
Nivell 
Projecte recerca
Curs escolar 
Infants de 0 a 3 anys
Assignatura 
Global
Num. alumnes 
25