Logo Apadrina

Apadrinament INS Consell de Cent i Àrea de Musicologia de la Institució Milà i Fontanals, del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)

Aquest apadrinament vol visibilitzar la gran diversitat de música de tradició oral de l’alumnat de barris diversos com el Raval. La professora de música de l'alumnat, assessorada per l’Àrea de Musicologia de la Institució Milà i Fontanals, ha proposat a l’alumnat que facin una cerca entre la seva familia d’almenys una cançó de tradició oral, amb la idea de crear un “Cançoner internacional”. Poden ser cançons de bressol, d’infants, de feina, de noces, festives, religioses, etc. Es tracta de cançons no comercials, és a dir, tradicionals o de transmissió oral; L’alumnat participant ha demanat a algú de la seva familia que la interpreti i ha gravat la cançó en un arxiu de so, que va acompanyat d’una fitxa catalogràfica que inclou 15 camps d’informació sobre la cançó, el seu significat, la procedencia, els usos.... Aquest repertori, amb la informació de les fitxes, ha estat incorporat en un apartat amb el nom de “El Cançoner Internacional del Raval”, dins de la biblioteca digital (base de dades) d’accés obert del Fons de Música Tradicional IMF-CSIC. El resultat pot ser consultat aquí: https://musicatradicional.eu/source/32681

Centre educatiu 
INS Consell de Cent
Equipament cultural 
Àrea de Musicologia de la Institució Milà i Fontanals, del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)
Cicle 
Educació secundària obligatòria
Nivell 
Cicle
Curs escolar 
1er i 3er d'ESO
Assignatura 
Música
Num. alumnes 
2 (tot i que el projecte s'ha promogut entre més d'un centenar d'alumnes de primer i tercer de la ESO, finalment només hi han treballat dos)