Logo Apadrina

Apadrinament INS Consell de Cent i el Museu Marítim

En aquest apadrinament, l’alumnat fa un crèdit del Treball de Síntesi del projecte Vora la Mar a final de curs, però al llarg del mateix, s’organitzen activitats que vinculen el tema del crèdit amb visites al Museu, realitzant, entre d'altres, activitats al Planetari i sortides a navegar. 

Centre educatiu 
INS Consell de Cent
Equipament cultural 
Cicle 
Educació secundària obligatòria
Nivell 
Cicle
Curs escolar 
2n d'ESO
Assignatura 
Crèdit de Síntesi
Num. alumnes 
75