Logo Apadrina

Apadrinament Ins Miquel Tarradell i CCCB i Centre de Documentació Joaquima Alemany i Roca de l'Institut Català de les Dones (Feminismes)

Activitat d’aprenentatge basat en projecte que a la vegada dóna servei a la comunitat, tot dinamitzant grups d’usuàries de diverses entitats socials. L’alumnat crea unes rutes sobre feminismes al Raval inspirades en l'exposició Feminismes! del CCCB i basades en la ruta del moviment obrer femení de l'historiadora Emma Pascerisa.

Centre educatiu 
Ins Miquel Tarradell
Equipament cultural 
Cicle 
Educació postobligatòria (cicles formatius de grau superior)
Nivell 
Cicle
Curs escolar 
1er TIS
Assignatura 
MP1-Context de la Intervenció Social, MP3-Promoció de l’autonomia personal i MP9-Habilitats socials 
Num. alumnes 
90