Logo Apadrina

Projectes Apadrina APS del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil de l’INS Miquel Tarradell al Gran Teatre del Liceu

L'alumnat prepararà un espectacle musical amb un grup d'infants de 0 a 3 anys en el marc d'un projecte que serveixi per al seu desenvolupament cognitiu, físic, emocional, maduratiu i social i els aproximi al Gran Teatre del Liceu i a la cultura musical i artística, a través d'activitats dins i fora de l’aula, fent servir metodologies innovadores com l’aprenentatge per descobriment, l’Aprenentatge i Servei i la Mentoria. Es tracta d’oferir oportunitats d’aprenentatge transversal que facilitin l’educació en valors i l’adquisició de competències com la capacitat crítica, l’autonomia, el treball en equip, l’adaptabilitat al canvi, etc., que desperti, en els joves el gust per aprendre, experimentar, construir i esdevenir agents actius en la seva educació.

L’alumnat i el professorat del TEI i el professorat de la bressol i l’escola coneixeran l’equipament del Gran Teatre del Liceu i l’espectacle de dansa Els Músics de Bremen i els recursos pedagògics dels que disposa el teatre per a treballar l’espectacle amb infants. L’alumnat de l’institut haurà de generar una proposta per aproximar l’obra a l’alumnat de la bressol Mont Tàber i l’alumnat de P5 del Jacint Verdaguer. Per fer-ho, comptaran amb la complicitat dels serveis educatius del Gran Teatre i el professorat de la bressol Mont Tàber i de l’escola Jacint Verdaguer.

Un dels grups d’alumnat del TEI serà l’encarregat d’aprofitar els materials i coneixements que faciliti el Liceu per generar una proposta amb activitats a l'aula i al Liceu. El segon grup de TEI, posarà a l’abast de l’alumnat i del professorat de P5 el que hagin après sobre el Liceu i l’espectacle per a que l’alumnat de l’escola pugui treballar amb major profunditat la visita a l'equipament i els continguts de l’espectacle que hauran fet en dues visites al llarg del curs escolar.

81 infants d’infantil participaran de 2 APS: 38 infants de bressol i 43 infants de P5.

Centre educatiu 
INS Miquel Tarradell
Equipament cultural 
Gran Teatre del Liceu
Cicle 
Educació postobligatòria (cicles formatius de grau superior)
Nivell 
Grup classe
Curs escolar 
2n TEI
Assignatura 
MP05 Expressió i Comunicació
Num. alumnes 
50