Logo Apadrina

Projectes Apadrina APS del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social de l’INS Miquel Tarradell al CCCB

En aquest apadrinament es genera un projecte d’Aprenentatge i Servei que serveix a l’alumnat per conèixer de prop a persones amb les que treballaran en el futur, de manera molt pràctica i amb usuaris reals. S'apadrina al CCCB, a partir de l’exposició dedicada a Stanley Kubrick. El projecte es desenvolupa d'octubre a març, coincidint amb la durada de la mostra i es divideix en dos trimestres del curs escolar:

El primer trimestre estarà dedicat a aprendre en dos sentits:

  1. Exploració, diagnosi i anàlisi de l’entitat i les característiques de les persones a les que atén. Això es farà des de les assignatures d’MP1 (Context d’intervenció social), MP2 (Metodologia de la intervenció social) i MP6 (atenció a les unitats de convivència). En aquest bloc d’aprenentatge es fan els contactes amb els referents professionals de les entitats* (setembre-octubre), es treballa l’entrevista com a eina i s’acorden dates amb els referents de les entitats per a fer aquestes entrevistes, es porten a terme i es complementa amb un treball de classe dedicat a ampliar els coneixements que s’hagin derivat de les entrevistes.
     
  2. Realització d’un “apadrinament simple” del CCCB: l’alumnat coneix l’equipament, i guiat per Digital Films, visita l’exposició dedicada a Stanley Kubrick i rep tres sessions de formació sobre llenguatge audiovisual: en la primera explora la mirada des de diferents vessants (política, antropològica, social, cinematogràfica…); en la segona s’explora el llenguatge visual (fotogràfic, cinematogràfic) i en la tercera es fa un taller on s’apliquen els aprenentatges  (com es construeix la percepció de la mirada? Des de l’autoretrat i des del retrat de l’altre). Aquesta part es fa en el marc de l’assignatura MP9 d’Habilitats Socials.

En el segon trimestre es durà a terme:

  1. Una dinàmica de presentació dels estudiants envers els i les usuàries de l’entitat social (que es fa a l’entitat social) i una aproximació al que es trobaran al CCCB.
     
  2. La darrera acció que s’empren, al març, és la visita a mida a l’exposició d’Stanley Kubrick i creació d’un “producte cultural”, aprofitant els aprenentatges de l’alumnat en les tres sessions sobre llenguatge visual i mirada.

* 10 entitats socioeducatives objecte de l’APS: Taller SOI St.Jordi, Servei Solidari, Espai Franja, Fundació 4 Vents, ABD, Punt de Referència, Club IPI, Associació Mamás que leen, Impulsem i Colectic. Hi participen 90 usuaris i usuàries d'aquestes entitats: infants i joves en situacions socioeconòmiques precàries, persones amb diversitat funcional i persones drogodepenents.

Centre educatiu 
INS Miquel Tarradell
Equipament cultural 
Cicle 
Educació postobligatòria (cicles formatius de grau superior)
Nivell 
Cicle
Curs escolar 
1er TIS
Assignatura 
MP1 (Context d’Intervenció social), MP2 (Metodologia de la intervenció social), MP3 (Promoció de l’autonomia personal), MP6 (Atenció a les unitats de convivència), MP9 (Habilitats socials)
Num. alumnes 
90