Festival de Cultura Raval(s). Fet per la gent del barri

 El Festival de Cultura Raval(s) és més que un simple esdeveniment artístic: es tracta de la culminació d'un gran procés comunitari desenvolupat al llarg de l’any, en el qual s'impliquen més d'una vuitantena entitats, col·lectius, equipaments culturals, associacions, centres educatius, artistes i veïnat del barri amb la intenció de generar i construir una programació sociocultural i festiva que permeti mostrar les moltes facetes d'un territori tan divers i dinàmic com el Raval.

De fet, la part més important de Raval(s) no és el resultat en sí, sinó tot el procés de creació previ. La dinàmica que s'ha establert des de fa anys permet que sigui la gent del barri que hi participa (a títol individual o representant a alguna entitat o col·lectiu) la que decideix la programació. Una programació que té com característica principal que s'ha d'organitzar de manera conjunta, amb activitats en els quals s'hi han d'implicar més de dos participants.

Des del 2016 el Festival s'ha compromès, en la seva programació, amb diferents lluites socials. Durant les edicions de 2016 i 2017, el Festival es va dedicar a la lluita antimasclista, creant una programació amb una mirada de gènere, amb l'objectiu de formar part de la construcció d'un barri igualitari, antimasclista i que promogui la diversitat. Alguns col·lectius i grups feministes ens van ajudar a aplicar aquesta perspectiva de gènere, amb la voluntat d'incorporar-la de manera permanent en el procés de creació i realització de Raval(s). Durant les edicions de 2018 i 2019, la programació s'ha articulat al voltant de la lluita antiracista, amb l'objectiu de visibilitzar i denunciar totes aquelles formes de racisme que quotidianament viuen les persones migrades, centrant la seva atenció al barri del Raval, comptant amb la implicació de col·lectius que fa temps que promouen la igualtat de drets, com La Escuelita Antiracista (iniciativa del Sindicat Popular de Venedors Ambulants i el Espacio del Inmigrante) i el Col·lectiu Catàrsia, entre altres.

Orígens del Festival
Raval(s) va sorgir d’un projecte anomenat “Les primaveres del Raval”, que es va idear el 2002 des de la Comissió Cultural de la Fundació Tot Raval, amb una col·laboració molt activa per part del CCCB i el Sindicato. La primera edició es va realitzar l’octubre del 2003, en la qual es va presentar el projecte al barri, amb la realització d'una sèrie d’itineraris.

Des d'aquell moment el Festival ha anat creixent any rere any pel que fa al nombre d’entitats participants, activitats realitzades i assistents. Ha passat de 5 entitats participants a més de 80 (que representen més de 300 persones implicades, la majoria de forma voluntària). Actualment Raval(s) s’ha consolidat com una de les principals manifestacions culturals del barri, amb més de 3.000 visitants en l'edició del 2018.

Vols participar-hi?
Si vols contribuir d'alguna manera en aquest procés comunitari, posa't en contacte amb nosaltres: cultura@totraval.org o al 93 442 68 68.

Vídeo elaborat per alumnes de la Casa d'Oficis de l'Espectacle en Viu de Barcelona Activa

Actualitat