Edició 2020

Per a l'edició 2020 (i per a la del 2021), l'eix de treball del festival serà la “Lluita contra el canvi climàtic”. Des de totes les organitzacions participants al festival entenem la importància de treballar per un barri (i en conseqüència, per una ciutat) sostenible, des de la dinàmica comunitària. Això significa fer de Raval(s) un festival més sostenible, més eficient energèticament i reduir la seva empremta mediambiental, promovent la cultura de la coresponsabilitat ciutadana per a la millora ambiental. Des del festival volem:

  • Estendre la cultura de la sostenibilitat a totes les entitats, col·lectius i associacions participants.
  • Continuar enfortint l’acció educativa i formativa en la cultura de la participació a les persones que en formen part.
  • A través del treball comunitari, continuar donant suport al teixit associatiu (incloent als moviments socials no formals) i fent un reforç al treball en xarxa que ajudi a desenvolupar aquest projecte comú.
  • Augmentar la base del voluntariat dins de l’organització del festival.
  • En relació als espais i serveis d’us comunitari que es fan servir al festival, fomentar la responsabilitat compartida en la planificació, la gestió i l’ús.
  • Fer èmfasi en la comunicació i visualització del programa del Festival Raval(s) en favor de la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic.

La programació buscarà sensibilitzar, denunciar i proposar noves mirades al voltant de la temàtica. El fet de tenir la mateixa temàtica durant dos anys consecutius, permet a totes les organitzacions participants al festival treballar amb més profunditat les seves propostes. A més a més, garanteix que puguin incorporar a les seves estructures internes els conceptes i les maneres de fer que es van treballant al festival.

Vols participar-hi? Escriu a cultura@totraval.org o truca al 93 442 68 68.