Procés participatiu

- Finals de juny 2017: s'acorda que el Grup d'Educació Comunitària centrarà els seus esforços a realitzar la Hackató al Raval, entenent que aquest ajudarà a concretar propostes de treball conjunt i a enfortir la xarxa educativa, entre altres aspectes.

- 12 de juliol 2017: primera reunió de treball amb les entitats del Grup Impulsor i la Fundació Jaume Bofill, en la que s'acorda una agenda que inclou la definició d'activitats, objectius i reptes de l'EDhack Raval. 

- Principis del mes d'octubre 2017: reunió plenària del Grup d'Educació on es valida el treball fet fins ara des del grup impulsor entorn de l'EdHack Raval. Entre altres temes, es comparteix la recerca qualitativa realitzada per la Fundació Jaume Bofill per ratificar i complementar la feina feta amb anterioritat en el Diagnòstic de l'Educació al Raval. Es consensua un calendari que inclou la presentació i tret d'inici de l'EDhack al territori (planificat pel 30 de Novembre a un dels instituts del barri), uns tallers de competències al gener, i la mateixa celebració de la hackató, programada pel cap de setmana del 23 i 24 de febrer del 2018. S'acorden entre les dues Fundacions els continguts dels materials de difusió de l'EDhack Raval i es prepara la presentació del 30 de Novembre.

- El Grup Motor de l'EdHack (format per les entitats del Grup d'Educació Comunitària de la Fundació Tot Raval i la Fundació Bofill) inicia la campanya per donar a conèixer la proposta als diferents agents educatius del barri: la Fundació Bofill proporciona els materials de difusió necessaris i la Fundació Tot Raval i les entitats que formen part del Grup Impulsor, fan arribar la proposta a escoles d'infantil i primària, instituts, entitats socials, serveis socials, veïnat i d'altres agents implicats en l'educació al barri. A través de la pàgina web de la Jaume Bofill, la proposta també arriba més enllà del barri del Raval, a persones interessades en educació i innovació.

- 14 de novembre 2017: La Fundació Jaume Bofill ofereix una formació perquè les persones vinculades a les entitats que facilitaran els tallers de la presentació de l'EDhack, coneguin la metodologia i tinguin un primer contacte amb el rol i la tasca que hauran de desenvolupar el dia 30 de Novembre.

- Novembre 2017: Realització dels vídeos promocionals de l'Edhack (un a càrrec de la Fundació Jaume Bofill i un altre a càrrec del col·lectiu La Llama, de l'entitat de joves Colectic) i els vídeos de definició de reptes, en lels quals participen famílies, alumnat, professorat, educadors i treballadors socials que treballen al barri.

- 30 de Novembre 2017: Presentació de l'EDhack​ Raval a l'INS Milà i Fontanals, amb una demostració pràctica del model. Es llança el web del projecte i s'obren les inscripcions per l'EDhack del 23 i 24 de febrer.

Gener-Febrer 2018: Entrevistes amb direccions de 3 escoles bressol, 9 escoles i dos instituts per presentar el projecte.

-  Activitats d’escalfament de motors:

       . 22 de gener 2018: Taller d’Escalfament EDhack a l'Auditori Convent del MACBA. Tast de 90 mintus de la Hackató.

       . 2 de febrer 2018: Itineraris de l’Educació al Raval per conèixer els reptes de l’educació al Raval i els diferents actors educatius i iniciatives existents al territori i generar idees de cara a  la hackató, s’han programat 4 itineraris de dues hores pel barri del Raval, guiats per agents educatius del barri i dinamitzats per la Fundació Jaume Bofill.

       . Sessió Mentors-Voluntariat-Facilitadors per organitzar i definir la seva participació a l'EDhack.

- 23 i 24 de febrer 2018: EDhack Raval al Museu Marítim.

- 24 de febrer 2018 (durant l’EDhack): Tria dels projectes a acompanyar.

- Mesos d’abril-maig i juny: Acceleradora EDhack. Acompanyament al desenvolupament dels projectes.

- 19 de juny 2018: Acte de retorn al barri de l’EDhack Raval.

- Segona quinzena juliol 2018: Entrevistes amb els equips per a planificar la possible implementació dels projectes.