Antecedents

Aquest diagnòstic té en compte el treball previ realitzat al barri pel que fa a processos educatius i comunitaris que s'han considerat més rellevants per a la temàtica objecte d’estudi, així com la proposta de l’administració local a partir dels seus plans en matèria d’educació: 

- La diagnosi pren com a punt de partida la tasca realitzada pel Grup d’Educació i Comunitat existent al barri del Raval durant el periode 2006-2013, des d'on es va impulsar el procés de diagnòstic participat que va culminar amb la publicació l'any 2007 del document “Diagnòstic: infància, adolescència i famílies al Raval”. En l’actualitat existeix la voluntat de recuperar aquest grup, aprofitant l'àmplia i diversa trajectòria d’acció educativa al territori, que engloba iniciatives dins i fora de l’escola, corroborant la idea que el territori pot esdevenir un agent educatiu amb molta potencialitat. Es parteix de la idea que aquests espais comunitaris fomenten el debat i la participació ciutadana i són necessaris per a vehicular les decisions col·lectives d'un territori. 

- Els aprenentatges que ha aportat la implementació del Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (2010-2016) de l’Obra Social de la Caixa, al barri del Raval evidencien que es poden obtenir resultats òptims a partir de l'enfortiment de la xarxa comunitària d'un territori i de l'apoderament dels seus recursos. Aquest projecte va endegar sinèrgies i processos de treball conjunt per afavorir l'equitat i la inclusió educativa al Raval. El Grup de Famílies (2010-2012) o el Grup d’Anàlisi Educativa (2010-2012) en són un exemple.  

- A nivell de l'administració local, i a partir de la feina iniciada amb el Pla Educatiu del Districte de Ciutat Vella, s'obre una porta i una oportunitat per seguir amb aquesta línia. El Pla d’Educació aposta de manera decisiva per les polítiques de proximitat, i totes les accions s’han de concretar en l’alumnat i les seves famílies, en el professorat i els centres, amb actuacions molt concretes i mesurables.